פורטל השתלמויות - מידע, איתור והרשמה להשתלמויות מורים וקורסים מקצועיים

 

סמן תחומים מועדפים ושלח בקשה למידע מגופים רלוונטים

 

טופס איתור השתלמות
מה מעניין אותך ללמוד?


תואר ראשון בחינוך
ג 16

תואר ראשון בחינוך גופני

פברואר 16 - דצמבר 31
פנה אל מארגן ההשתלמות: מכללה האקדמית וינגייט
ה 25

לימודי תואר בחינוך

פברואר 25 בשעה 10:30 - 16:30
פנה אל מארגן ההשתלמות: מכללת הרצוג
א 28

אסטרטגיות למידה

פברואר 28
פנה אל מארגן ההשתלמות: מכללת אחוה
ה 10

מסלול להוראת האנגלית

מרץ 10 בשעה 10:30 - 16:30
פנה אל מארגן ההשתלמות: מכללת אחוה
ד 16

תואר ראשון בחינוך- המסלול לגיל הרך

מרץ 16
פנה אל מארגן ההשתלמות: מכללת אחוה
השתלמויות מתוקשבות
א 28

מעודדים לקרוא- החשיבות בקריאת ספרים

פברואר 28 בשעה 10:30 - 16:30
פנה אל מארגן ההשתלמות: מכללת אחוה
ג 08

מגוון השתלמויות מתוקשבות מוכרות לגמול

מרץ 8 בשעה 10:30
פנה אל מארגן ההשתלמות: השתלמוודל

 

השתמש במנוע הסינון, מצא את השתלמות המועדפת, ושלח בקשת הרשמה ישירה.


צרו קשר ישיר עם מארגני ההשתלמויות ויועצי הקורסים המובילים בישראל

חפשו את ההשתלמות המעניינת אותכם ופנו ישירות אל הגוף המארגן

איתור השתלמות או קורס באופן אוטומטי


אופק חדש – לפיתוח מקצועי מתמשך של סגלי ההוראה ולשיפור תהליכי החינוך והלמידה עבור התלמידים.
מתווה רפורמת אופק חדש הוצג לראשונה בשנת 2008 עת כיהנה יולי תמיר כשרת החינוך ואומץ על ידי הסתדרות המורים שחתמו עליו באותה שנה. מיסדי הרפורמה ראו בה כמחוללת שינוי ותמורה יסודית במערכת החינוך.
עבור התלמידים מביאה עימה הרפורמה שיפור בתהליכי החינוך, ההוראה והלמידה תוך התעמקות בצרכיהם ומתן מענה הולם בהיבט הרגשי, בנוסף להיבט הלימודי וזאת תוך מיצוי אופטימלי של השעות הפרטניות .
עבור צוות ההוראה מקדמת הרפורמה באופן יסודי ומקיף את מעמד המורה, שכרו ותנאיו.
הרפורמה מדגישה את חשיבותה של ההתפתחות המקצועית כתורמת לשיפור הזהות המקצועית, להעצמת התפקוד המקצועי והעלאת המסוגלות האישית של עובד ההוראה - כמחנך, כמורה וכבעל תפקיד.
עוז לתמורה – התפתחות מקצועית של עובד ההוראה לטובת קידומו, קידום מערכת החינוך והישגי התלמידים.
רפורמת עוז לתמורה מיושמת בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים. החל משנת הלימודים תשע"ב ועד שנת תשע"ד הוחל ביישום הדרגתי, כאשר בשנת תשע"ה יושמו עקרונותיה באופן מלא בכל החטיבות העליונות.
הרפורמה גובשה במטרה לתרום לקידום ההישגים הלימודיים של התלמידים, תוך העצמת מעמד המורים והסגל החינוכי ואימוץ עקרונות של עידוד מצוינות בהוראה על ידי קידום ותגמול מורים וצוותים חינוכיים בבתי ספר ומוסדות חינוך שיצטיינו בהישגים לימודיים.
רפורמת עוז לתמורה מכירה בחשיבותו של הפיתוח המקצועי לעובדי ההוראה ורואה בו כמחזק את העובד כפרט ואת מקצוע ההוראה באופן כללי. למידה מתמשכת תוך תפקידית לאורך הקריירה המקצועית של עובד ההוראה תורמת במישרין לאיכות ההוראה ולקידום הישגי התלמידים בתחומים השונים.
עם תום שנת ההוראה השישית, נכנסים עובדי ההוראה לשנת השבתון אשר טומנת בחובה הזדמנות למנוחה, למילוי מצברים ולניתוק מהשגרה על ידי יציאה לחופשה ללא תשלום למשך שנה. בנוסף לכך שבשנה זו ניתנת הזדמנות לעובד ההוראה לטפח את המשפחתיות, לפנות זמן לבית, לגידול הילדים, לצאת לחופשה ממושכת בחו"ל ולטפח תחביבים אישיים, עובדי הוראה רבים מנצלים תקופה זו להתמקדות בפיתוחם האישי ולהעמקת הידע והמיומנויות המקצועיות.
מורים ועובדי הוראה רבים, מנצלים שנה זו ללימודי תארים אקדמיים ולימודי תעודה או להשלמת חובות לימודיים קיימים מתואר ראשון או שני. רבים בוחרים להשתתף בקורסים מגוונים להעשרת תחומי ידע דידקטיים, ניהוליים וחינוכיים וכן בכל תחום אשר ההתמחות בו עשויה לתרום לתפקוד המקצועי של עובד ההוראה.
הלימודים ממומנים על ידי קרנות ההשתלמות שמשרד החינוך ועובד ההוראה הפרישו במהלך 6 השנים שקדמו לשנת השבתון ונחשבים עבור עובד ההוראה כשנת ותק לכל דבר אשר במהלכה נשמרות הזכויות הסוציאליות המגיעות לו. לצרכי קידום בדרגה, שנה זו תחשב לחצי שנת ותק.
עובדי ההוראה המנצלים את שנת השבתון ללימודים, זכאים לקבלת מענק בגובה שכר הלימוד מקרן ההשתלמות, זאת במידה והגישו בקשה לקרן, טרום היציאה ללימודים תוך ציון המוסד האקדמי הנושא הנלמד ומספר השעות הנלמדות.
עובדי הוראה המשתייכים לרפורמת עוז לתמורה, זכאים לקבל גמול פיתוח מקצועי אחד לשנה. לשם כך עליהם להשתלם בקורסים והכשרות בהיקף של עד 112 שעות, כאשר כל קורס צריך להכיל מינימום של 28 שעות. שעות שנלמדו מעבר לכפולות של 112, יוכרו בסך התחשיב לגמול הבא.
בתכנית אופק חדש, עובדי ההוראה משלימים 60 שעות שנתיות של השתלמויות והשתתפות בקורסים ולאחר שלוש שנים יקודמו לצרכי שכר. לחליפין, יש באפשרותם ללמוד עד 180 שעות בשנת השבתון ובכך ישתחררו מהחובה להשתלם מידי שנה למשך 3 שנים. כל זאת כמובן בכפוף לעמידה במסגרת הכללים ותהליכי הפיתוח המקצועי אשר במתווה אופק חדש ובאישור מנהלי המוסד החינוכי בו הם מועסקים.
טרם תחילת ההשתלמות, מומלץ לבדוק עם הנהלת המוסד החינוכי המעסיק אתכם, שההשתלמות מוכרת לצרכי קבלת גמול. ניתן גם להיוועץ עם המפקחים המחוזיים לפיתוח מקצועי באיזור עבודתכם.
מגוון ההשתלמויות וההכשרות לעובדי הוראה הינו עצום. מעבר להתמחות בתחומי הדעת, הקשורים לתכנית הלימודים ובתחומים דידקטיים – חינוכיים כגון: הוראה מתקנת, חינוך מיוחד, חינוך בעזרת בעלי חיים, לימודי אבחון דידקטי ועוד, ישנן השתלמויות להעשרה התואמות תחומי עניין שונים כאשר רבים מהם מוכרים לצרכי גמול השתלמות.
בין התחומים המוצעים ניתן למצוא: אמנות ויצירה, ספורט, איכות הסביבה, פיננסים, מחשבים וכמעט כל תחום בו בוחר עובד ההוראה להעשיר עצמו ולהעמיק בו את הידע.
במסלול האישי נכללים השתלמויות וכן לימודים במדורים ללימודי חוץ במוסדות להשכלה גבוהה, אשר אינם מיועדים באופן בלעדי לעובדי הוראה והם פתוחים לקהל הרחב. המסלול האישי בא לתת מענה לאלו שלא איתרו הכשרה העונה לצורכיהם או תחומי עיסוקם במסגרת ההשתלמויות והמוסדות אשר אושרו והוכרו מראש כמקנות גמול השתלמות.
עובד הוראה המעוניין במימוש המסלול האישי וללמוד בהשתלמות שאינה מוכרת לזכאות לגמול השתלמות נדרש לפנות מראש (לפחות 45 יום לפני תחילת ההשתלמות) אל המפקח לפיתוח מקצועי האחראי על ההשתלמויות באזור העסקתו, בצרוף תכנית הלימודים על מנת להסדיר את הנושא ולקבל אישור כתוב מראש מטעם הגף לאישור קורסים לגמול השתלמות. האישור לתכנית לימודים אישית, להיקף השעות ולתנאים שעל פיהם יוכרו לימודיו כמקנים גמול ינתן, על פי רוב, במידה וההשתלמות המבוקשת נסובה סביב תחומי החינוך וההוראה והיא בעלת זיקה לתחום עבודתו של עובד ההוראה.

פרסם השתלמויותקבוצת קו לחינוך- פייסבוק מורים


מורים אתם מעודכנים? הצטרפו ללא עלות לעיתון קו לחינוך


איתור השתלמות או קורס באופן אוטומטי