עיתון קו לחינוך – גיליונות תשע"ט

גיליון 714

* ניסוי בתשע"ט; תיכון אקדמי מקוון
* ביום עיון; האם המחקרים בחינוך חשובים?
* מחקרים מעידים; השחיקה מתחילה כבר בשנת העבודה הראשונה
* מחקר; הרשתות החברתיות הן הפסיכולוג החדש
* ועוד; ממערכת החינוך, ספר חדש, יוזמות ואירועים